Verminder geluidsoverlast door ons in een vroeg stadium in te schakelen.

Heldere communicatie en duidelijkheid vervullen een sleutelrol in het beheersen van geluidsoverlast.

Minder hinder maakt tijdens het evenement gebruik van een geavanceerd decibel meetsysteem.

Een evaluatie met alle betrokkenen na afloop laat zien wat de afspraken hebben opgeleverd.

Minder Hinder is een specialist op het gebied van geluidsbeheer bij evenementen

Minder Hinder is een specialist op het gebied van geluidsbeheer bij evenementen. Wij adviseren en begeleiden gemeenten en organisatoren van evenementen bij het beheersbaar maken van geluidsoverlast.

Geluidsoverlast door evenementen vormt in Nederland in toenemende mate een probleem. Er zijn echter maatregelen mogelijk om de overlast te beperken.

Binnen Minder Hinder werken diverse specialisten samen aan een integrale aanpak van de overlast. Buiten akoestisch en geluidstechnisch advies wordt ook veel aandacht besteedt aan voorlichting voor omwonenden.

Neem contact op om de mogelijkheden persoonlijk te bespreken:

© Copyright - Minder Hinder | Powered by Provisual