Geluidsbeheer

Tijdens het evenement worden alle geluidsniveaus voortdurend nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig bijgestuurd. Minder hinder maakt hiervoor gebruik van een geavanceerd decibel meetsysteem. Dit geeft zowel de geluids- technicus, exploitant/organisator als overheid een stuk gereedschap voor een goede beheersing en vastlegging van de geluidsniveaus.

Bij een evenement met meerdere podia is het lastig om precies aan te tonen door welk podium de overlast veroorzaakt wordt. De systemen van Minder Hinder zijn in staat om exact aan te geven welke podium en welke frequentie de overlast veroorzaakt. Daardoor kunnen we de geluidstechnici duidelijke handvaten geven om het geluid te optimaliseren en de overlast voor buurtbewoners tot een minimum te beperken.

Geluid is objectief te meten in decibels. Dit zegt nog niets over de mate waarin geluid als hinderlijk wordt ervaren. Dit blijft een subjectief gegeven. Tijdens het evenement vindt er regelmatig overleg met de omwonenden plaats. Bij klachten gaan wij ter plaatse meten en sturen zo nodig bij.