Voortraject

Om geluidsoverlast te kunnen beheersen is het belangrijk dat Minder Hinder reeds in een vroeg stadium bij het traject betrokken wordt. In overleg met de lokale overheid worden de limieten waaraan het evenement moet voldoen worden opgesteld. De basis hiervoor vormt een door onze akoestisch adviseurs opgesteld akoestisch rapport. Verder kunnen wij u adviseren over zaken als:

  • Indeling van het evenemententerrein
  • Opstelrichting podia en geluidssystemen
  • Begeleiding vergunningstraject
  • Voorlichting buurtbewoners
  • Aanvangstijdstip, tijdsduur, eindtijd
  • Gefaseerde op- en afbouw van geluidsniveaus
  • Geluidsontwerp en toegepaste muziekinstallaties
  • Geluidswerende maatregelen

Vaak speelt ook het muziekprogramma een rol; een klassiek concert, een popartiest of een dancefestival worden immers verschillend beoordeeld. Extra aandacht moet worden besteed aan de lage tonen die vele kilometers verderop nog tot overlast kunnen leiden.